Komisja Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego. Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Zadania Komisji
1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego

gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i ZWójta
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Zajmowanie się problemami ładu i porządku w gminie.

Do zadań wspólnych komisji należy:

1/ Wykonywanie nadzoru nad pracą Wójta i administracją gminną w zakresie spraw dla których komisja została powołana.

2/ Opiniowania i rozpatrywania spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji.

3/ Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywania projektów uchwał Rady , a nadto opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez inne uprawnione organy i osoby.

4/ Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.

5/ Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji.

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30556
06 lutego 2020 10:48 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja informacji.
12 września 2019 13:33 (Marek Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Radny.
12 września 2019 13:32 (Marek Strzelecki) - Dodanie członka komisji: Radny.