Dane teleadresowe

Urząd Gminy Wińsko

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. wołowski

Wińsko

Adres

pl. Wolności 2

56-160 Wińsko

NIP

917-11-60-904

REGON

000542008

Telefon

(71) 38 04 200

Faks

(71)3898366

Godziny pracy Urzędu Gminy Wińsko

Czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7:30 do 15:30
w czwartki od 8:00- do 16:00

WÓJT GMINY WIŃSKO PRZYJMUJE INTERESANTÓW WE: WTORKI OD 16:00 DO 18:00 ORAZ W CZWARTKI OD 9:00 DO 12:00


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Wińsko:

wtorek od 16.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy pl. Wolności 2

Numer konta bankowego Gminy Wińsko

UWAGA!!!!!!
Informujemy, że od dnia 01.01.2020 ulegają zmianie rachunki bankowe Gminy Wińsko

Wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych, czynszów, wieczystego użytkowania należy dokonywać na:

Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

Bank Spółdzielczy
47 9598 0007 0100 0172 2001 0143

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na:

Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

Bank Spółdzielczy
90 9598 0007 0100 0172 2001 0145

NUMERY KONT BANKOWYCH
Urząd Gminy WIŃSKO

konto dochodów 47 9598 0007 0100 0172 2001 0143
(podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłata za udostępnienie danych osobowych,
opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, zakup działki, zakup lokalu)

konto odpady komunalne 90 9598 0007 0100 0172 2001 0145

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

konto wydatków 39 9598 0007 0100 0172 2001 0190

konto depozytów 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147
(wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)

Dane do faktur

GMINA WIŃSKO,
siedziba PL. WOLNOŚCI 2, 56 – 160 WIŃSKO
NIP 988 – 01 – 77 - 504

UWAGA!

Informujemy, że podane adresy e-mailowe nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto zamieszczone na platformie e-Puap zarządzane przez MSWiA.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1391344
03 kwietnia 2020 15:14 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych.
07 stycznia 2020 10:10 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych.
03 stycznia 2020 10:57 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych.