Referaty Urzędu Gminy Wińsko - informacje

 

Urząd gminy

Urząd Gminy Wińsko

Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

NIP: 917-11-60-904
REGON:931934963

Dane do faktury:

Gmina Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP: 988-01-77-504

telefon: (71) 38 04 200

fax: (71) 38 98 366

e-mail: sekretariat@winsko.pl


Struktura organizacyjna


Wójt Gminy Wińsko
Jolanta Krysowata – Zielnica
pokój nr 10 (I piętro);
e-mail: j.krysowata@winsko.pl

 

Zastępca Wójta

Bogusława Folkman
pokój nr 14 ( I piętro ); tel. (071) 3804 205
e-mail: b.folkman@winsko.pl

 

Sekretarz Gminy Wińsko                                                                                                   

Aneta Niewiarowska
pokój nr 12 ( I piętro ); tel. (071) 3804 202
e-mail: sekretarz@winsko.pl

 

Skarbnik Gminy Wińsko
Anna Kupczyk
pokój nr 8 (I piętro); tel. (071) 3804 203
e-mail: finanse@winsko.pl

 

Referat Edukacji,Kultury,Sportu i Promocji (RE)

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Monika Myrdzio

pokój nr 17 (II piętro);

tel.(071) 3804207

Stanowisko ds. oświaty i kultury

 Agata Mazur

pokój nr17(II piętro);

tel.(071) 3804208

Stanowisko ds. promocji

Agata Mazur

pokój nr17(II piętro);

tel.(071) 3804208

Pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

Kamila Kozak

Pokój nr 17(II piętro);

tel.(071) 3804209

Stanowisko ds. promocji gminy

Joanna Lewandowska

Pokój nr 17(II piętro);

tel.(071) 3804209

 

Referat Finansów i Budżetu (FNB)

Skarbnik, kierownik – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu: Anna Kupczyk pokój nr.8 (piętro I); tel. (071) 3804 203 

e-mail: finanse@winsko.pl

Zastępca głównego księgowego

Karolina Katan

 Zastępca Głównego Księgowego

(071)3804204

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

Joanna Mikołajczyk

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

(071)3804205

Stanowisko ds. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych

Monika Gruszczyńska-Tobera

pokój nr 1 (parter);

(071)3804222

Stanowisko: ds. księgowości

Jowita Kaczmarek

pokój nr 6 (I piętro);

(071)3804218

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Karolina Radziszewska

pokójnr1 (parter);

(071)3804224

Stanowisko: ds. księgowości

Ewelina Szulik

pokój nr 7 (I piętro);

(071)3804219

Stanowisko: ds. księgowości i płac

Zuzanna Fojt

pokój nr 20 (II piętro);

(071)3804215

Stanowisko ds. VAT, księgowości i płac

Natalia Szewczuk

 pokój nr 20(II piętro)

(071)3804215

Stanowisko: ds. księgowości oświaty

Alicja Lis

pokój nr 6 (I piętro);

(071)3804218

Inspektor ochrony danych

Alicja Lis

pokój nr 6 (I piętro);

(071)3804218

stanowisko ds księgowo -kadrowych jednostek organizacyjnych

Kamila Tomaś

pokój nr 14 ( I piętro )

 

Stanowisko ds. księgowości windykacji należności podatkowych i niepodatkowych

Jolanta Baryluk

pokój nr 1 (parter);

 (071)3804223

 

 


Referat Inwestycji i Rozwoju(IZR)

kierownik IZR: Karolina Katan pokój nr 18 (II piętro); tel.(071) 3804 204 

e-mail: zamowienia@winsko.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i funduszy zewnętrznych

Agnieszka Głaz

pokój nr 19 (II  piętro);

(071)3804213

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i infrastruktury technicznej

Paulina Rudnicka

pokój nr 18 (II  piętro);

(071)3804211

Stanowisko ds. zamówień  publicznych i inwestycji

Ewelina Dziadykiewicz

pokój nr 18 (II  piętro);

(071)3804211

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Roman Litwicki

pokój nr 19 (II  piętro);

(071)3804213

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych

Aleksandra Piotrowska

Pokój nr 18 (II piętro)

(071)3804211

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych

Angelika Stusik

pokój nr 19 (II  piętro);

(071)3804213

Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji

Kinga Kaźmierczak

Pokój nr 18 (II piętro)

(071)3804211


Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
(RGOŚ)

kierownik RGOŚ: Elżbieta Kapnik; pokój nr. 3 (parter); tel.(071) 3804 229

e-mail: rolnictwo@winsko.pl

Stanowisko: ds. ochrony środowiska i rekultywacji

Elżbieta Wawruszczak

pokój nr 3
(parter);

tel.(071) 3804 232

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Paulina Szkołut

pokój nr 3 (parter);

tel.(071) 3804 232

Stanowisko: ds. rolnictwa ochrony środowiska i melioracji

Ryszard Procyszyn

pokój nr 3 (parter);

tel.(071) 3804 232

Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Mariola Kauf

pokój nr 3
(parter);
tel.(071) 3804 232
Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

Ilona Buczak

pokój nr 3 ( parter ); tel. (071) 3804 233

Urząd Stanu Cywilnego(USC)

kierownik USC, dowody osobiste: ;  pokój nr 2 (parter); tel.(071) 3804 226

e-mail:

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej

Magdalena Pietruszka

pokój nr 2 (parter);

tel.(071) 3804 227

 Stanowisko ds. ewidencji ludności Paulina Gęstwa  pokój nr 2 (parter);  tel.(071) 3804 227

 

Referat Organizacyjny (ORG)

kierownik ORG: Aneta Niewiarowska; pokój nr 12 ( I piętro ); tel. (071) 3804 202
e-mail: sekretarz@winsko.pl

e-mail: zamowienia@winsko.pl

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr


Barbara Sagan

pokój nr.16 (II piętro);

(71)3804206

Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych

Miłuch Monika

pokój nr.9 (I piętro);

(71)3804200

Stanowisko ds. kancelaryjno-gospodarczych

Monika Ikoniak

Pokój nr.9 (I piętro);

(71)3804200

Biuro Obsługi Klienta - pomoc administracyjna

Wiesława Piłko

Biuro obsługi klienta

(71)3804225

Referat Zdrowia, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (SN)

P.O. Kierownik Referatu Zdrowia, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych: Kamila Tomaś


 

Samodzielne stanowiska

 

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej (KPPOŻ)

Jarosław Kozak

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych (PPA)

Marta Ardeli

Pl.Wolności 13, 56-160 Wińsko; tel.795 175 495

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Marta Ardeli

Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

Artur Fojt

Informatyk(IT)

Marek Strzelecki
e-mail: informatyk@winsko.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2016 16:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8640
24 sierpnia 2020 17:18 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2020 14:17 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2020 14:16 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.