Sekretarz Gminy Wińsko Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Aneta Niewiarowska - Sekretarz Gminy Wińsko

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

pokój nr 14 (I piętro) tel. (071) 3804 202
e-mail: sekretarz@winsko.pl

Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy.

1) Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy.

1) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;

2) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta;

3) kieruje działalnością referatu organizacyjnego;

4) sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z obsługą Rady Gminy i jej komisji;

5) koordynuje prace związane z organizacją wyborów;

6) prowadzi rejestr umów zawieranych z osobami prawnymi;

7) prowadzi rejestr skarg i wniosków;

8) prowadzi ewidencję upoważnień do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw Wójta;

9) prowadzi sprawy związane z kierowaniem i dofinansowaniem kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu;

10) opracowuje regulaminy:

a) organizacyjny urzędu;

b) wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie;

c) naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

d) pracy urzędu;

11) sprawuje funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

12) sprawuje funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej w urzędzie;

13) sprawuje funkcję koordynatora ds. sprawozdawczości elektronicznej GUS;

14) realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7.07.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2016 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Norbert Śmieszko
Ilość wyświetleń: 8845
04 grudnia 2018 13:44 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja informacji.
04 grudnia 2018 13:44 (Marek Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy Wińsko.
10 stycznia 2018 21:46 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych organu: Sekretarz Gminy Wińsko.