Pomoc publiczna

Pomoc Publiczna.


Wykaz pomocy - akcyza
wykaz pomocy - odroczenie
wykaz pomocy - rozlozenie na raty
wykaz pomocy - srodek transportu
wykaz pomocy - umorzenia
wykaz pomocy - z tyt. nabycia gruntow

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznejWykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r


Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r


Wykaz osób fizycznych i podmiotów, którym umorzono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r


Wykaz osób prawnych, którym rozłożono na raty podatek od środków transportowych w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r


Wykaz osób fizycznych, którym rozłożono na raty podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r


Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Wykaz osób fizycznych i podmiotów, którym umorzono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r


Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r


Wykaz osób fizycznych, którym rozłożono na raty podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r


Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r


Wykaz osób prawnych, którym rozłożono na raty podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r


Wykaz podmiotów, którym rozłożono na raty podatek od środków transportowych w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w kwocie przewyższającej 500zł za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015


Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci odroczenia terminu płności zapłaty podatku lub rozłożenia na raty spłatyłości podatkowych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015


Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów w ramach pomocy publicznej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2015


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tytułu należności cywilnoprawnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2015

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art.37 ust.1 pkt2 lit.g ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 


 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art.37 ust.1 pkt2 lit.g ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art.37 ust.1 pkt2 lit.g ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 PLN wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2009 rok.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2016 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1070
16 czerwca 2020 08:08 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
16 czerwca 2020 08:06 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2020 12:57 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.