Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr IV/41/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok

Uchwała nr IV/9/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r.
o prawidłowości planowanej kwoty długo przedstawionej w uchwale Rady Gminy Wińsko nr XVII/149/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko oraz uchwale Rady Gminy Wińsko nr XVII/150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Uchwała nr IV/10/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wińsko nr XVII/150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Uchwała nr IV/118/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr IV/117/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionym w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2020 rok

Uchwała nr IV/116/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała nr IV/3/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo przedstawionej w uchwale Rady Gminy Wińsko nr III/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko oraz w uchwale Rady Gminy Wińsko nr III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2019 rok 

 

Uchwała nr IV/2/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wińsko nr III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2019 rokUchwała nr IV/170/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


Uchwała nr IV/172/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019 rok.


Uchwała nr IV/171/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2019 r.

 

Uchwała Nr IV/115/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w  sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Wińsko pożyczki w wysokości 185.326 zł, wnioskowanej ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w związku z realizacją zadania pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wińsko"

 

Uchwała Nr IV/103/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2018 r. w  sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wińsko obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.157.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Gminy Wińsko w uchwale Nr LVI/411/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r

 

 Uchwała Nr IV/85/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w  sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminiy Wińsko sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2017 rok

 

Uchwała Nr V/52/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Wińsko nr LI/374/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko oraz uchwale Rady Gminy Wińsko nr LI/373/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2018 rok


Uchwała Nr V/51/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wińsko nr LI/373/207 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2018 rok

 

Uchwała Nr V/307/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Uchwała Nr V/306/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2018rok

 

Uchwała Nr V/305/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

Uchwała Nr V/197/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wińsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

 

Uchwała Nr V/100/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2016 rok.

 

Uchwała Nr V/10/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXII/246/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.

 

Uchwała Nr V/11/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXII/245/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko oraz w uchwale nr XXXII/246/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.

 

Uchwała Nr V/230/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi


Uchwała Nr V/231/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2017 rok.


Uchwała Nr V/232/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.


Uchwała Nr V/195/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2016r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2016 nr XVII/134/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 19 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami dokonanymi na dzień 26 sierpinia 2016 roku

 

Uchwała Nr V/186/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 września 2016r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

 

Uchwała Nr V/105/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 maja 2016r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2015 rok


Uchwała Nr  IV/139/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 ewrześnia 2018r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko informacji o przebiegu wykonania budżdetu za I półrocze 2018 roku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2016 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1310
29 maja 2020 12:55 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2020 12:19 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2020 12:16 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.