Wyniki

Wyniki

-82-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji

-81-

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W WIŃSKU

Załacznik 1

-80-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. funduszy zewnętrznych

-79-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. inwestycji

-78-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. promocji gminy

-77-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. funduszy zewnętrznych

-76-
INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE inspektor ds. inwestycji

-75-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji.

-74-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych.

-73-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji

Unieważnienie naboru

-72-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku

-71-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. administracyjno-gospodarczych

-70-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. funduszy zewnętrznych

-69-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. ewidencji ludności

-68-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. promocji gminy

-67-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

-66-

INFORMACJA WÓJTA GMINY O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. administracyjno-gospodarczych

-65-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. księgowości podatkowej

-64-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. oświaty i kultury

-63-

UNIEWAŻNIENIE NABORU

-62-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

-61-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Dyrekor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku

-60-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Główny specjalista ds. księgowości budżetowej

-59-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. księgowości podatkowej.

-58-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

-57-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. należności podatkowych i niepodatkowych.

-56-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE pracownik ds. należności podatkowych i niepodatkowych.

-55-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.

-54-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: pracownik ds. księgowości należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poborca skarbowy.

-53-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: pracownik ds. księgowości (dochody).

-52-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  referent ds. księgowości.

-51-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. Dyrektor Publicznego Żłobka w Wińsku z Filiąw Iwnie

-50-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. pracownik ds. administracyjno-gospodarczych

-49-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. kancelaryjno-technicznych

 

-48-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. księgowości (wydatki)

-47-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. księgowości (dochody)

-46-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. plnowania przestrzennego i funduszy zewnętrznych

-45-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. księgowości należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poborca skarbowy

-44-

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO-ASYSTENTA RODZINY

-43-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. oświaty i kultury

-42-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  ds. funduszu sołeckiego i inwestycji

-41-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji

-40-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: pracownik ds. wymiaru księgowości - zastępca głównego księgowego

-39-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji

-38-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY

-37-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PeŁnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

-36-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY DS. planowania przestrzennego

-35-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY DS. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych

-34-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA_1

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA_2

-33-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU

-32-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU

-31-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości

-30-

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŃSKO O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. kancelaryjno-technicznych

-29-

INFORMACJA O WYNIKACH  II KONKURSU na stanowisko DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KRZELOWIE

-28-
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na stanowisko DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KRZELOWIE


-27-
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na stanowisko DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KRZELOWIE


-26-
Wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: Sekretarz Gminy Wińsko

-25-
Wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku

-24-
Wójt Gminy Wińsko ogłasza wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku

-23-
Wójt Gminy Wińsko ogłasza wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku

-22-
Wójt Gminy Wińsko ogłasza wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: ds. wymiaru, księgowości i egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-21-
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko na stanowisko sekretarki.

-20-
Wójt Gminy Wińsko ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych

-19-
Wójt Gminy Wińsko ogłasza wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: ds. wymiaru, księgowości i egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-18-
Wójt Gminy Wińsko ogłasza wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: ds. gospodarki odpadami

-17-
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku ogłasza wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko: głównego księgowego

-16-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku 

-15-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku 

-14-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. budownictwa i drogownictwa

-13-
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku, stanowisko: głównego księgowego

-12-
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora ZPZLA w Krzelowie.

-11-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, funduszy sołeckich i promocji Gminy.

-10-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy(a) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku

-9-
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy(a) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku

-8-
Informacja Wójta Gminy Wińsko
O wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych


-7-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
stanowisko: księgowy(a)


-6-
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie.

-5-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – starszy referent ds. świadczeń rodzinnych – 02.02.2010

-4-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – starszy referent ds. świadczeń rodzinnych – 22.01.2010

-3-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
-2-
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie.
-1-
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 20:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 18900
03 marca 2020 12:50 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
02 marca 2020 21:21 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
27 lutego 2020 11:41 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.