Oferty

NABÓR DO PRACY
Aktualne oferty
(oferty posortowane od najnowszej do najstarszej informacji)

-117-

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W WIŃSKU
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Seniora + w Wińsku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata


-116-

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku ogłasza II konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata

-115-

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEWójt Gminy Wińskoogłaszanabór na wolne stanowisko urzędnicze:pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata

-114-

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W WIŃSKU
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Seniora + w Wińsku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata


-113-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. inwestycji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata


-114-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  pracownik ds. funduszy zewnętrznych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata


-112-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. promocji gminy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata


-111-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. inwestycji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata


-110-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. funduszy zewnętrznych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata


-109-

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku, pl. Wolności 13, 59-160 Wińsko.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-108-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-107-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-106-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-105-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

-104-

Wójt Gminy Wińsko ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-103-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. administracyjno-gospodarczych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-102-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

-101-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. funduszy zewnętrznych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

-100-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. zamówień publiccznych i inwestycji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

-99-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. funduszy zewnętrznych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-98-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. ewidencji ludności

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-97-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

-96-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

pracownik ds. promocji gminy.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-95-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury W Wińsku"


-94-


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. administracyjno - gospodarczych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-93-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. oświaty i kultury

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-92-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. księgowości podatkowej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

-91-

Wójt Gminy Wińsko ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-90-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-89-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. księgowości budżetowej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-88-

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza konkurs na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku.

-87-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. księgowości budżetowej

-86-

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

-85-

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza konkurs na stanowisko referenta w dziale świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku.

-84-

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE Wojt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. księgowości podatkowej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-83-

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE Wojt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-82

(DRUGI NABÓR) OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE Wojt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

-81-

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza konkurs na czas na stanowisko referenta w dziale świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku.

-80-


OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza konkurs na czas na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku.

-79-

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE Wojt Gminy Wińsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. należności podatkowych i niepodatkowych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata


-78-

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-07-31
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Jaworska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 20:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 31255
02 marca 2020 21:01 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
27 lutego 2020 11:52 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2020 20:24 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.