Głębowice 257-piąty

ZW. 6840.72.o.2020

Wójt Gminy Wińsko działając na podstawie art. 28 ust., art. 37,
ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Tekst jednolity z 2020 r. Dz. U, poz. 65 ) o g ł a s z a piąty przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własność gminy,
położonej w obrębie Głębowice.
TERMIN PIERWSZEGO PRZETARGU 06 SIERPNIA 2019 ROKU
TERMIN DRUGIRGO PRZETARGU 17 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
TERMIN trzeciego PRZETARGU 10 marca 2020 roku
TERMIN trzeciego PRZETARGU 10 26 czerwca 2020 roku
1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana,
działka nr 257
o pow. 1,10 ha położona w obrębie Głębowice dla której prowadzona
jest,
przez Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczysty, księga
wieczysta
WR1L/00024261/2.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2020 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jaworski
Ilość wyświetleń: 19
05 sierpnia 2020 15:01 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 14:58 (Rafał Jaworski) - Dodanie nowej zakładki.