Wyszęcice 89-piąty

ZW. 6840.73.o.2020

Wójt Gminy Wińsko działając na podstawie art. 28 ust., art. 37, ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jednolity z 2020 r. Dz. U, poz. 65 ) o g ł a s z a piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własność gminy, położonej w obrębie Wyszęcice.
TERMIN PIERWSZEGO PRZETARGU 18 czerwca 2019 ROKU
TERMIN DRUGIRGO PRZETARGU 22 października 2019 ROKU
TERMIN trzeciego przetargu 11 marca 2020 roku
TERMIN czwartego przetargu 26 czerwca 2020 roku
1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, działka nr 89
o pow. 0,2219 ha położona w obrębie Wyszęcice, dla której prowadzona jest, przez
Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczysty, księga wieczysta
WR1L/00024403/0.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2020 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jaworski
Ilość wyświetleń: 23
05 sierpnia 2020 15:01 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 14:57 (Rafał Jaworski) - Dodanie nowej zakładki.