Morzyna 58-piąty

ZW. 6840.81.o.2020

Wójt Gminy Wińsko działając na podstawie art. 28 ust., art. 37, ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jednolity z 2020 r. Dz. U, poz. 65 ) o g ł a s z a piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własność gminy, położonej w obrębie Morzyna.
TERMIN PIERWSZEGO PRZETARGU 08 LIPCA 2019 ROKU
TERMIN DRUGIRGO PRZETARGU 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
TERMIN trzeciego PRZETARGU 10 marca 2020 ROKU
TERMIN czwartego PRZETARGU 25 czerwca 2020 ROKU
1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, działka nr 58
o pow. 0,4349 ha położona w obrębie Morzyna, dla której prowadzona jest, przez
Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczysty, księga wieczysta
WR1L/00024450/4.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2020 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jaworski
Ilość wyświetleń: 27
05 sierpnia 2020 14:59 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 14:57 (Rafał Jaworski) - Dodanie nowej zakładki.