Wińsko 356-3

ZW. 6840.64.o.2019

Wójt Gminy Wińsko działając na podstawie art. 28 ust., art. 37, ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jednolity z 2019 r. Dz. U, poz. 2204 zm. ) o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własność gminy, położonej w obrębie Wińsko.
Termin pierwszego przetargu 14 luty 2020 roku
1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, działka nr 356/3
o pow. 1,6841 ha położona w obrębie Wińsko dla której prowadzona jest,
przez Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczysty, księga wieczysta
WR1L/00030424/8.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2020 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jaworski
Ilość wyświetleń: 40
05 sierpnia 2020 14:52 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 14:40 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 14:40 (Rafał Jaworski) - Dodanie nowej zakładki.