Przebudowa drogi z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn

Wójt Gminy Wińsko

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

,,Przebudowa drogi z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn"


LINK DO TRANSMISJI

https://join.skype.com/jgffEnBuQagq


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z sesji otwarcia ofert

odpowiedzi na pytania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wzór umowy

załączniki do SIWZ

dokumentacja techniczna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2020 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Dziadykiewicz
Ilość wyświetleń: 544
15 czerwca 2020 08:41 (Ewelina Dziadykiewicz) - Zmiana treści zakładki.
04 czerwca 2020 11:09 (Ewelina Dziadykiewicz) - Zmiana treści zakładki.
04 czerwca 2020 09:59 (Ewelina Dziadykiewicz) - Zmiana treści zakładki.