Zamówienia 2019

WÓJT GMINY WIŃSKO

zaprasza

do złożenia ofert w  przetargu nieograniczonym na: 

Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych na potrzeby Szkół Podstawowych w Gminie Wińsko w ramach realizacji projektu:

"Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko"

informacja z sesji otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy - zał. Nr 1

Formularz cenowy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 3

Oświadczenie Wykonawcy – grupa kapitałowa – zał. nr 4

Wzór umowy - zał. nr 6

Zobowiązanie podmiotu

Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 10:

Załącznik nr 10.1M do SIWZ

Załącznik nr 10.2M do SIWZ

Załącznik nr 10.3M do SIWZ

Załącznik nr 10.4M do SIWZ

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ania Jakubowska
Ilość wyświetleń: 22148
15 listopada 2019 13:44 (Ania Jakubowska) - Zmiana treści zakładki.
25 lipca 2019 10:40 (Ania Jakubowska) - Zmiana treści zakładki.
25 lipca 2019 10:39 (Ania Jakubowska) - Zmiana treści zakładki.