Komisja Budżetu, Finansów,Handlu , Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Zadania Komisji
1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Kontrolowanie poprzez analizę działalności gospodarki gminy i administracji na podstawie

informacji wójta, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz sprawozdań,
7. Przekształcenia prywatyzacyjne
8. Rozwój sieci placówek handlowo - usługowych
9. Rozwój przetwórstwa spożywczego
10. Realizacja zadań w zakresie rozwoju inwestycyjnego w gminie ze szczególnym
uwzględnieniem inwestycji ekologicznych
11. Polityka mieszkaniowa
12. Funkcjonowanie rozwiązań komunikacyjnych
Do zadań wspólnych komisji nalezy : /art. 22 Statutu/
1/ Wykonywanie nadzoru nad pracą Wójta i administracją gminną w zakresie spraw dla których komisja została powołana.

2/ Opiniowania i rozpatrywania spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji.

3/ Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywania projektów uchwał Rady , a nadto opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez inne uprawnione organy i osoby.

4/ Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.

5/ Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji.

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca przewodniczącego

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30554
06 lutego 2020 10:48 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja informacji.
12 września 2019 13:33 (Marek Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Radny.
12 września 2019 13:32 (Marek Strzelecki) - Dodanie członka komisji: Radny.