Procedury i wzory wniosków

- Zgłoszenie wycinki drzew

 

- Procedura wycinka drzew

 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia w sprawie wycinki drzew

 

- Wniosek wycinka drzew

 

- Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę  ** za wywóz odpadów komunalnych
- ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- Wniosek o rozłożenie na raty zaległości za wywóz odpadów komunalnych
- ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej** za wywóz odpadów komunalnych
- Umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Deklaracja - Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

- KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
- Oświadczenie
- PROCEDURA ADMINISTRACYJNA - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
- PROCEDURA ADMINISTRACYJNA - WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
- PROCEDURA ADMINISTRACYJNA - UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wińsko
- REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO
- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wińsko
- WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
- WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO
- WNIOSEK o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wińsko
- WNIOSEK o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wińsko
- WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
- NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
- Ustalanie numerów porządkowych
- USTALENIE NAZWY ULICY
- WNIOSEK o nadanie nazwy ulicy
- Wniosek o najem lokalu
- WNIOSEK o podział nieruchomości (art.95)
- WNIOSEK o podział nieruchomości
- Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2016 20:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1873
13 sierpnia 2020 14:25 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
13 sierpnia 2020 14:25 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
13 sierpnia 2020 14:24 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.