OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
w zakresie przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w dotychczasowej ochronie danych osobowych. W celu realizacji obowiązków wynikających z RODO przekazujemy wymagane informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Gminę Wińsko. Ten obowiązek informacyjny realizować będziemy również przy każdym Państwa kontakcie z gminą, przy załatwianiu przez Państwa spraw w Urzędzie Gminy Wińsko.

 

 Inspektor Ochrony Danych

    Na podstawie art. 37 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”)   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznacza się:

Panią ALICJA LIS
na Inspektora Ochrony Danych
iod@winsko.pl

 

WNIOSEK O REALIZACJĘ

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wińsku.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2018 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1064
22 sierpnia 2019 14:42 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2018 14:01 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
04 czerwca 2018 13:10 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.