Wybory samorządowe

Informacja na temat wyborów samorządowych w 2018r.

Informacja na temat wyborów samorządowych w 2018r.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

filmu dotyczącego stałego rejestru wyborców:

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208
 
- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

 

Informacje ogólne

 

-1-

Obwieszczenie Wojewody Dolośląskiego z dnia 9 lutego 2018 r.

-2-

UCHWAŁA NR LIV/401/2018
w sprawie: podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

-3-

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

-4-

UCHWAŁA NR LVIII/429/2018

w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

-5-

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w gm. Wińsko

-6-

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

-7-

I N F O R M A C J A Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

-8-

Obwieszczenie

-9-

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

-10-

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2018 r.

-11-

Obwieszczenie Starosty Wołowskiego

-12-

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku.

-13-

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku z dnia 10 września 2018 r. - wybór przewodniczącego Komisji

-14-

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku z dnia 10 września 2018 r. - wybór zastępcy przewodniczącego Komisji

-15-

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku z dnia 10 września 2018 r.

-16-

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Wińsku o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów.

-17-

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie

-18-

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Wińsku z dnia 10 września 2018 r.o terminach dyżurów w celu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

-19-

Informacja Komisarza Wyborczego o siedzibach obkw

-20-
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wińsko z dnia 12 września 2018 r.

-21-

Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie

-22-

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

-23-

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

-24-

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2018 r. - dodatkowe zgłoszenie

-25-

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.

-26-

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIŃSKU Z DNIA 01 pażdziernika 2018 r.

-27-

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wińsko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

-28-


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wińsko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

-29-

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku z dnia 2 października o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wińsko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

-30-

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

-31-

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Wińsku z dnia 8 października 2018 r. o terminach szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych.

-32-

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIŃSKU z dnia 10 października 2018 r. o terminie dyżurów Komisji.

-33-

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w gminie Wińsko

-34-

Informacja dotycząca składów OKW utworzonych w związku z zarządzonymi na dzień 21.10.2018r. wyborami do rady gminy, rady powiatu, sejmików województw oraz wójta gminy

-35-

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

-36-

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wińsko.-37-

Wybory do Rady Gminy w Gminie do 20 tys. mieszkańców.-38-

Zaświadczenie wyboru Wójta Gminy Wińsko.-39-

Zaświadczenie wyboru Radnych Gminy Wińsko.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2018 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 5812
24 października 2018 07:56 Marek Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2018 07:53 Marek Strzelecki - Dodanie załącznika [zaswiadczenie_wojt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2018 07:53 Marek Strzelecki - Dodanie załącznika [zaswiadczenie_radni.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)