Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Organizacje pozarządowe - OGŁOSZENIA

-27- Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019. -26- Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii do projektu ,, Programu współpracy...