Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

Organizacje pozarządowe - OGŁOSZENIA

-20- Sprawozdanie z konsulatacji dot. projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 -19- Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. -18- Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii...