Konkursy i oferty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018:,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2018r''

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018:,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2018r''

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 16.11.2017r. przez Fundacje SZACUNEK - Rogów Wołowski

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 16.11.2017r. przez Fundacje SZACUNEK - Rogów Wołowski

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 08.11.2017 przez Klub Piłkarski,, VICTORIA'' Orzeszków pozdrawiam

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 08.11.2017 przez Klub Piłkarski,, VICTORIA'' Orzeszków pozdrawiam

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 27.10.2017 przez Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce - Wrzeszów

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 27.10.2017 przez Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce - Wrzeszów

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. “WODA – OD ŹRÓDŁA DO JACUZZI”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. “WODA – OD ŹRÓDŁA DO JACUZZI”.

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie wsparcie rozwoju krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie wsparcie rozwoju krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pt. „Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Wińsko

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pt. „Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Wińsko

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2017r."

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2017r."

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 17.11.2016 przez Fundację Szacunek

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 17.11.2016 przez Fundację Szacunek

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie