Konkursy i oferty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 18.04.2019r przez Parafie pw Św. Michała w Wińsku

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 18.04.2019r przez Parafie pw Św. Michała w Wińsku

Wójt Gminy Wińsko ogłasza konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji pt,, wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Wińsko''

Wójt Gminy Wińsko ogłasza konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji pt,, wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Wińsko''

WÓJT GMINY WIŃSKO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WIŃSKO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2019: ,, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY WIŃSKO W 2019r.''

WÓJT GMINY WIŃSKO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WIŃSKO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2019: ,, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY WIŃSKO W 2019r.''

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NA PODSTAWIE 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZŁOŻONEJ W DNIU 06.06.2018R PRZEZ FUNDACJE SZACUNEK - ROGÓW WOŁOWSKI

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NA PODSTAWIE 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZŁOŻONEJ W DNIU 06.06.2018R PRZEZ FUNDACJE SZACUNEK - ROGÓW WOŁOWSKI

Podział dotacji na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn,, Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w Gminie Wińsko’’ ogłoszonego w dniu 17 kwietnia 2018 roku Zarządzeniem nr 477/2018 Wójta Gminy Wińsko

Podział dotacji na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn,, Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w Gminie Wińsko’’ ogłoszonego w dniu 17 kwietnia 2018 roku Zarządzeniem nr 477/2018 Wójta Gminy Wińsko.

WÓJT GMINY WIŃSKO OGŁASZA KONKURS OFERT Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI pt,, WSPARCIE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W GMINIE WIŃSKO''

WÓJT GMINY WIŃSKO OGŁASZA KONKURS OFERT Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI pt,, WSPARCIE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W GMINIE WIŃSKO''

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018:,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2018r''

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018:,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2018r''

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 16.11.2017r. przez Fundacje SZACUNEK - Rogów Wołowski

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 16.11.2017r. przez Fundacje SZACUNEK - Rogów Wołowski

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 08.11.2017 przez Klub Piłkarski,, VICTORIA'' Orzeszków pozdrawiam

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 08.11.2017 przez Klub Piłkarski,, VICTORIA'' Orzeszków pozdrawiam