Konkursy i oferty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NA PODSTAWIE 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZŁOŻONEJ W DNIU 06.06.2018R PRZEZ FUNDACJE SZACUNEK - ROGÓW WOŁOWSKI

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NA PODSTAWIE 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZŁOŻONEJ W DNIU 06.06.2018R PRZEZ FUNDACJE SZACUNEK - ROGÓW WOŁOWSKI

Podział dotacji na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn,, Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w Gminie Wińsko’’ ogłoszonego w dniu 17 kwietnia 2018 roku Zarządzeniem nr 477/2018 Wójta Gminy Wińsko

Podział dotacji na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn,, Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w Gminie Wińsko’’ ogłoszonego w dniu 17 kwietnia 2018 roku Zarządzeniem nr 477/2018 Wójta Gminy Wińsko.

WÓJT GMINY WIŃSKO OGŁASZA KONKURS OFERT Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI pt,, WSPARCIE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W GMINIE WIŃSKO''

WÓJT GMINY WIŃSKO OGŁASZA KONKURS OFERT Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI pt,, WSPARCIE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W GMINIE WIŃSKO''

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018:,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2018r''

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018:,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2018r''

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 16.11.2017r. przez Fundacje SZACUNEK - Rogów Wołowski

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 16.11.2017r. przez Fundacje SZACUNEK - Rogów Wołowski

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 08.11.2017 przez Klub Piłkarski,, VICTORIA'' Orzeszków pozdrawiam

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 08.11.2017 przez Klub Piłkarski,, VICTORIA'' Orzeszków pozdrawiam

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 27.10.2017 przez Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce - Wrzeszów

Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożonej w dniu 27.10.2017 przez Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce - Wrzeszów

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. “WODA – OD ŹRÓDŁA DO JACUZZI”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. “WODA – OD ŹRÓDŁA DO JACUZZI”.

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie wsparcie rozwoju krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie wsparcie rozwoju krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pt. „Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Wińsko

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pt. „Wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Wińsko