Rejestr zmian

13 kwietnia 2018 08:36 11 dni temu

Zakładki: Rok 2018

Zmiana treści zakładki.

Autor: Marek Strzelecki

13 kwietnia 2018 08:36 11 dni temu

Zakładki: Rok 2018

Zmiana treści zakładki.

Autor: Marek Strzelecki

13 kwietnia 2018 08:34 11 dni temu

Zakładki: Rok 2018

Zmiana treści zakładki.

Autor: Marek Strzelecki

11 kwietnia 2018 08:46 13 dni temu

Struktura urzędu: Urządu Stanu Cywilnego (USC)

Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. ewidencji ludności.

Autor: Marek Strzelecki

11 kwietnia 2018 08:45 13 dni temu

Struktura urzędu: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (RGOŚ)

Dodanie stanowiska: Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Autor: Marek Strzelecki

11 kwietnia 2018 08:44 13 dni temu

Struktura urzędu: Referat Finansów i Budżetu (FNB)

Dodanie stanowiska: Stanowisko: młodszy referent ds. księgowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autor: Marek Strzelecki

11 kwietnia 2018 08:43 13 dni temu

Struktura urzędu: Referat Finansów i Budżetu (FNB)

Dodanie stanowiska: Stanowisko: podinspektor ds. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych.

Autor: Marek Strzelecki

11 kwietnia 2018 08:41 13 dni temu

11 kwietnia 2018 08:41 13 dni temu

Osoby: Mariola Kauf

Dodanie osoby.

Autor: Marek Strzelecki

11 kwietnia 2018 08:40 13 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 37195