Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Zadania Komisji
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, Urzędu Gminy, oraz pomocniczych jednostek .
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
- przestrzeganie prawa,
- przestrzeganie Statutu Gminy, statutów sołectw i gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja budżetu gminy,
- gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja uchwał Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady.

Skład

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13938
08 maja 2018 08:23 Marek Strzelecki - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
20 kwietnia 2018 08:35 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji.
20 kwietnia 2018 08:35 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca Przewodniczącego.