Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Zadania Komisji
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, Urzędu Gminy, oraz pomocniczych jednostek .
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
- przestrzeganie prawa,
- przestrzeganie Statutu Gminy, statutów sołectw i gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja budżetu gminy,
- gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja uchwał Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady.

Skład

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9303
10 października 2017 08:15 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych stanowiska: Radny.
10 października 2017 08:13 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych stanowiska: Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
18 września 2017 10:38 Marek Strzelecki - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.