Wójt Gminy Wińsko Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Jolanta Krysowata-Zielnica - Wójt

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

WÓJT GMINY WIŃSKO PRZYJMUJE INTERESANTÓW WE: WTORKI OD 16:00 DO 18:00

ORAZ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ - RÓWNIEŻ W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

Do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy należy:

- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
- określanie polityki kadrowej i płacowej,
- prowadzenie gospodarki finansowej Gminy w tym wykonywanie budżetu,
- wykonywanie uchwał Rady Gminy,
- zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej urzędu,
- zatwierdzanie okresowych ocen pracowników dokonywanych przez kadrę kierowniczą urzędu,
- udzielanie upoważnień i pełnomocnictw,
- projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
- kierowanie Obroną Cywilną Gminny oraz Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego,
- kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

Wójt kieruje urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych, przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
Wójt sprawuje nadzór nad działalnością:
- Referatu Organizacyjnego,
- Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji,
- Referatu Finansów i Budżetu,
- Referatu Inwestycji i Rozwoju,
- Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
- Referatu Spraw Obywatelskich,
- Referatu Seniorów i Osób Niepełnosprawnych,
- Urzędu Stanu Cywilnego,
- Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych,
- Pełnomocnika Wójta Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8690
10 stycznia 2018 21:44 Marek Strzelecki - Aktualizacja informacji.
10 stycznia 2018 21:43 Marek Strzelecki - Dodanie nowej informacji.
10 stycznia 2018 13:12 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych stanowiska: Wójt.