Urząd Gminy Wińsko serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Informacje podstawowe
 • Struktura organizacyjna
 • Jednostki organizacyjne
 • Regulamin organizacyjny
 • Sołectwa
 • Statut gminy
 • Gmina Wińsko - strategie i opracowania
 • Aktualności
 • PODATKI I OPLATY LOKALNE
 • Stawki podatków 2016
 • Wzory formularzy podatkowych
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • Aktualności
 • Informacje prawne
 • Wzór deklaracji
 • Harmonogram odbioru odpadów
 • Rejestr działalności regulowanej
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Konsultacje społeczne
 • PROGRAMY I STRATEGIE
 • PPWOW
 • Pomoc publiczna
 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • Konkursy i oferty
 • Ogłoszenia
 • Dokumenty
 • (ARCHIWUM)
 • Gminna Rada Seniorów
 • RADA GMINY
 • Informacje podstawowe
 • Komisje rady gminy
 • NABÓR DO PRACY
 • Oferty
 • Wyniki
 • INFORMACJE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Wzory pism
 • REFERATY URZĘDU GMINY WIŃSKO - INFORMACJE
 • FNB - dofinansowanie młodocianych pracowników.
 • OGŁOSZENIA
 • Przetargi
 • Obwieszczenia
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenia Wojewody
 • WYBORY
 • Samorządowe
 • Uzupełniające do Rady Gminy
 • Prezydent RP
 • Sejm i Senat RP
 • Europarlament
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory ławników
 • Referendum ogólnokrajowe
 • KONTROLE
  E-URZĄD
  RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACYJNE
  ELEKTRONICZNY DZIENNIK URZĘDOWY (Województwa Dolnośląskiego)
  BIP
 • Redakcja Biuletynu
 • Dostęp do Informacji Publicznej
 • Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP
 • INDEX
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • NABÓR DO PRACY   \  URZąD GMINY   \  ARCHIWUM REKRUTACJI

    Podinspektor ds budownictwa i drogownictwa

  WÓJT  GMINY  WIŃSKO

  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa

  w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Gospodarczego

   

   

  Kandydaci powinni spełniać następujące niezbędne wymagania:

  ?      Wykształcenie wyższe techniczne

  ?      Co najmniej roczny staż pracy

  ?      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

  ?      Znajomość prawa administracyjnego i samorządowego

  ?      Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Windows ? Office, Word, Exel

  ?      Nieposzlakowana opinia

  ?      Dobry stan zdrowia

  Wymagania dodatkowe:

  ?      Znajomość programów związanych z kosztorysowaniem robót

  ?      Prawo jazdy kat. B

  ?      Umiejętność dobrej organizacji i pracy w zespole

  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

  ?      Prowadzenie  zadań  Gminy z zakresu infrastruktury drogowej

  ?      Prowadzenie spraw z zakresu  budownictwa  (remontów i modernizacji obiektów gminnych)

  ?      Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

  Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny i CV
  2. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony winsko.ibip.wroc.pl)
  3. Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia dwóch stron dowodu osobistego nowego typu
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  5. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a po wygranym naborze dostarczenie w ciągu 7 dni zapytania o udzielenie informacji o sobie z Krajowego Rejestru Karnego
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   

  Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją:

  "Nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i drogownictwa"

  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wińsko, Pl.Wolności nr 2, pokój nr 9, I piętro

  w terminie do dnia 05 czerwca 2007r., do godz.15.00.

   

   

    udostępnił Urząd Gminy Wińsko dnia 2007-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Podinspektor ds zamówień publicznych

  WÓJT  GMINY  WIŃSKO

  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  podinspektor ds. zamówień publicznych

  w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Gospodarczego

   

  Kandydaci powinni spełniać następujące niezbędne wymagania:

  ?      Wykształcenie wyższe

  ?      Co najmniej roczny staż pracy

  ?      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

  ?      Znajomość prawa administracyjnego i samorządowego

  ?      Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Windows ? Office, Word, Exel,

  ?      Nieposzlakowana opinia

  ?      Dobry stan zdrowia

  Wymagania dodatkowe:

  ?      Ukończone kursy, szkolenia z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  ?      Dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  ?      Umiejętność obsługi programu ?Przetargi?

  ?      Prawo jazdy kat. B

  ?      Umiejętność dobrej organizacji i pracy w zespole

  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

  ?      Zadania wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  ?      Opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych

  ?      Przygotowywanie projektu harmonogramu zamówień publicznych

  ?      Organizacja i udział w komisjach przetargowych

  ?      Prowadzenie rejestru zamówień publicznych

  ?      Opisywanie faktur pod względem zgodności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych

  Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny i CV
  2. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony winsko.ibip.wroc.pl)
  3. Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia dwóch stron dowodu osobistego nowego typu
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  5. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a po wygranym naborze dostarczenie w ciągu 7 dni zapytania o udzielenie informacji o sobie z Krajowego Rejestru Karnego
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   

  Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją:

  "Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych"

  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wińsko, Pl.Wolności nr 2, pokój nr 9, I piętro

  w terminie do dnia 05 czerwca 2007r., do godz.15.00.

    udostępnił Urząd Gminy Wińsko dnia 2007-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Podinspektor ds pozyskiwania środków

  WÓJT  GMINY  WIŃSKO

  ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze

   podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

  w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Gospodarczego

   

  Kandydaci powinni spełniać następujące niezbędne wymagania:

  ?      Wykształcenie wyższe

  ?      Co najmniej roczny staż pracy

  ?      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

  ?      Znajomość prawa administracyjnego i samorządowego

  ?      Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Windows ? Office, Word, Exel

  ?      Nieposzlakowana opinia

  ?      Dobry stan zdrowia

  Wymagania dodatkowe:

  ?      Znajomość programów pozabudżetowych środków finansowania zadań gminy

  ?      Prawo jazdy kat. B

  ?      Umiejętność dobrej organizacji i pracy w zespole

  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

  ?      Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych

  ?      Opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych

  ?      Przygotowywanie dokumentacji do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy europejskich

  ?      Zbieranie oraz upowszechnianie informacji o możliwości pozyskiwania środków

  pozabudżetowych

  Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny i CV
  2. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony winsko.ibip.wroc.pl)
  3. Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia dwóch stron dowodu osobistego nowego typu
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  5. Kopie zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a po wygranym naborze dostarczenie w ciągu 7 dni zapytania o udzielenie informacji o sobie z Krajowego Rejestru Karnego
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   

  Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją:

   "Nabór na stanowisko podinspektora

  ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych"

  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wińsko, Pl.Wolności nr 2, pokój nr 9, I piętro

  w terminie do dnia 05 czerwca 2007r., do godz.15.00.

   

    udostępnił Urząd Gminy Wińsko dnia 2007-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra