Dane teleadresowe

Urząd Gminy Wińsko

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. wołowski

Wińsko

Adres

pl. Wolności 2

56-160 Wińsko

NIP

917-11-60-904

REGON

931934963

Telefon

(71) 38 04 200

Faks

(71)3898366

Godziny pracy Urzędu Gminy Wińsko

Czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7:30 do 15:30
w czwartki od 8:00- do 16:00

WÓJT GMINY WIŃSKO PRZYJMUJE INTERESANTÓW WE: WTORKI OD 16:00 DO 18:00 ORAZ W CZWARTKI OD 9:00 DO 12:00


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Wińsko:

wtorek od 16.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy pl. Wolności 2

Numer konta bankowego Gminy Wińsko

Wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych, czynszów, wieczystego użytkowania należy dokonywać na:

Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

PKO Bank Polski S.A.
40 1020 5226 0000 6202 0527 6060

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na:

Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

PKO Bank Polski S.A.
16 1020 5226 0000 6702 0527 6441

NUMERY KONT BANKOWYCH
Urząd Gminy WIŃSKO

konto dochodów 40 1020 5226 0000 6202 0527 6060
(podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłata za udostępnienie danych osobowych,
opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, zakup działki, zakup lokalu)

konto odpady komunalne 16 1020 5226 0000 6702 0527 6441

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

konto wydatków 11 1020 5226 0000 6902 0527 6433

konto depozytów 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458
(wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)

Dane do faktur

GMINA WIŃSKO,
siedziba PL. WOLNOŚCI 2, 56 – 160 WIŃSKO
NIP 988 – 01 – 77 - 504

UWAGA!

Informujemy, że podane adresy e-mailowe nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto zamieszczone na platformie e-Puap zarządzane przez MSWiA.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1271349
05 grudnia 2018 18:40 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych.
10 stycznia 2018 11:32 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych.
20 grudnia 2017 11:43 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych.