Informacje prawne i wzór deklaracji

WZÓR_ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


UCHWAŁA NR XXV/205/2016

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/204/2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/203/2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wińsko

 

UCHWAŁA NR IX/57/2015
w sprawie: wyboru metody ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiejopłaty, wraz z uchwałą nr 41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IX/57/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR VII/48/2015
w sprawie:  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2016 21:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1057
04 sierpnia 2016 08:20 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
20 lipca 2016 21:39 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
20 lipca 2016 21:37 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.