Azbest

Zakończono prace dotyczące usuwania azbestu na terenie Gminy Wińsko.


 bez_tytulu.png

 

 

 

Na terenie Gminy  Wińsko zostały zakończone prace polegające na demontażu , zbieraniu transporcie oraz unieszkodliwienieniu wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone do udziału w zadaniu  ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2018 rok.

Zgodnie z założeniami regulaminu dofinansowanie powyższych prac wyniosło 85% ,  10  % kosztów stanowi wkład własny deklarującej  osoby udziału w przedsięwzięciu, 5 % dotyczył wkład  własny Gminy Wińsko. Dofinansowanie nie obejmowało kosztów zakupów i wykonania nowego pokrycia dachowego .W ostatecznym rozrachunku firma wykonującą usługę tj. Środowisko i Innowacje sp. z o.o. ul.Marynarska 15 , 02-674 Warszawa usunęła płyty azbestowe z posesji na terenie Gminy Wińsko zarówno z budynków gospodarczych jak i zgromadzonych „luzem” .

W wyniku realizacji przesięwziecia został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 49,393 Mg. Zadanie to umożliwiło usunięcie wyrobów zawierających azbest z 21 posesji na terenie gminy Wińsko.


 

"Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko"

Informacja o powtórzeniu czynności wyboru wykonawcy

Protokół


ZAPYTANIE OFERTOWE
Na: „demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko”

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

INFORMACJA O WYNIKU


 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wińsko informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z WFOŚ we Wrocławiu.

 


 

INFORMACJA O WYNIKU

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Formularz ofertowy

- UMOWA

 


 

AZBEST AZBEST AZBEST AZBEST

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wińsko informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z WFOŚ we Wrocławiu

            Zainteresowani z terenu Gminy Wińsko mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest, wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać  w terminie do 20.01.2017 r. w Urzędzie Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, pokój nr 4, na formularzu wniosku, który można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać ze strony www.winsko.pl

 

UWAGA: Dofinansowanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego pokrycia dachowego!

 

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata - Zielnica WNIOSEK O UDZIELANIE POMOCY W DEMONTAŻU I UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE GMINY WIŃSKO

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na: „demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko”

Informacja o Wyniku


ZAPROSZENIE

UMOWA

Formularz ofertowy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2016 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1015
06 listopada 2018 10:15 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
06 listopada 2018 10:14 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
06 listopada 2018 10:14 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.