Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

 

Uchwała Nr V/52/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Wińsko nr LI/374/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko oraz uchwale Rady Gminy Wińsko nr LI/373/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2018 rok


Uchwała Nr V/51/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wińsko nr LI/373/207 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2018 rok

 

Uchwała Nr V/307/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Uchwała Nr V/306/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2018rok

 

Uchwała Nr V/305/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

Uchwała Nr V/197/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wińsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

 

Uchwała Nr V/100/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2016 rok.

 

Uchwała Nr V/10/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXII/246/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.

 

Uchwała Nr V/11/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXII/245/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko oraz w uchwale nr XXXII/246/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.

 

Uchwała Nr V/230/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi


Uchwała Nr V/231/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2017 rok.


Uchwała Nr V/232/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.


Uchwała Nr V/195/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2016r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2016 nr XVII/134/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 19 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami dokonanymi na dzień 26 sierpinia 2016 roku

 

Uchwała Nr V/186/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 września 2016r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

 

Uchwała Nr V/105/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 maja 2016r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2015 rok

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2016 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 531
07 lutego 2018 22:32 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2018 22:32 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2018 22:31 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.