Referaty Urzędu Gminy Wińsko - informacje

Urząd gminy

Urząd Gminy Wińsko

Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

NIP: 917-11-60-904
REGON:931934963

Dane do faktury:

Gmina Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP: 988-01-77-504

telefon: (71) 38 04 200

fax: (71) 38 98 366

e-mail: sekretariat@winsko.pl


Struktura organizacyjna


Wójt Gminy Wińsko
Jolanta Krysowata – Zielnica
pokój nr 10 (I piętro);
e-mail: j.krysowata@winsko.pl

 

Sekretarz Gminy Wińsko                                                                                                   

Aneta Niewiarowska
pokój nr 14 ( I piętro ); tel. (071) 3804 202
e-mail: sekretarz@winsko.pl

 

Skarbnik Gminy Wińsko
Anna Kupczyk
pokój nr 8 (I piętro); tel. (071) 3804 203
e-mail: finanse@winsko.pl

 

Referat Edukacji,Kultury,Sportu i Promocji (RE)

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Monika Myrdzio

pokój nr 17 (II piętro);

tel.(071) 3804207

Specjalista ds. public relations

 

pokój nr17(II piętro);

tel.(071) 3804207

Podinspektor ds. oświaty, kultury i organizacji pozarządowych

Alicja Kosińska

pokój nr17(II piętro);

tel.(071) 3804207

Menadżer sportu

Olgierd Pogorzelec

Pokój nr 22(II piętro);

tel.(071) 3804207

 

Referat Finansów i Budżetu (FNB)

Skarbnik, kierownik FNB: Anna Kupczyk pokój nr.8 (piętro I); tel. (071) 3804 203 

e-mail: finanse@winsko.pl

Stanowisko: ds. księgowości

Joanna Mikołajczyk

pokój nr 7 (I piętro);

tel.(071)3804219

Stanowisko: podinspektor ds. wymiaru należności podatkowych i niepodatkowych

Kamilla Wójcik

pokój nr 1 (parter);

tel.(071)3804221

Stanowisko: ds. windykacji podatków i opłat


pokój nr 1 (parter);

tel.(071)3804224

Stanowisko: ds. windykacji podatków i opłat

Jolanta Baryluk

pokójnr1 (parter);

tel.(071)3804223

Stanowisko: ds. księgowości

Ewelina Szulik

pokój nr 7 (I piętro);

tel.(071)3804219

Stanowisko: ds. księgowości i płac

Zuzanna Fojt

pokój nr 20 (II piętro);

tel.(071)3804215

Stanowisko: ds.płac


pokój nr 20 (II piętro);

tel.(071)3804215

Stanowisko: ds. księgowości oświaty

Alicja Lis

pokój nr 6 (I piętro);

tel.(071)3804218

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Katan

pokój nr 7 (I piętro);

tel.(071)3804204

Stanowisko: ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Szwechłowicz

pokój nr 7 (I piętro);

tel.(071)3804219

Stanowisko: ds. wymiaru, księgowości i egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kamila Tomaś

pokój nr 4 (parter);

tel.(071)3804234

Stanowisko: ds. rozliczeń podatku vat i księgowości

Natalia Stawiska

pokój nr 7 (I piętro);

tel.(071)3804220

Stanowisko: młodszy referent ds. księgowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Paulina Szkołut

pokój nr 4  (parter)

tel.(071)3804233


Referat Inwestycji i Rozwoju(IZR)

kierownik IZR: Karolina Bieniek pokój nr 18 (II piętro); tel.(071) 3804 210 

e-mail: zamowienia@winsko.pl

Stanowisko: ds. planowania przestrzennego

Roman Litwicki

pokój nr 19 (II  piętro);

tel.(071) 3804 213

Podinspektor ds planowania przestrzennego i funduszy zewnętrznych

Agnieszka Głaz

pokój nr 19 (II  piętro);

tel.(071) 3804 213

P.O. Kierownika Paulina Rudnicka pokój nr 18 (II  piętro); tel.(071) 3804 211
Stanowisko ds. zamówień  publicznych Anna Jakubowska pokój nr 18 (II  piętro); tel.(071) 3804 211


Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
(RGOŚ)

kierownik RGOŚ: Bogusława Folkman; pokój nr. 3 (parter); tel.(071) 3804 229

e-mail: rolnictwo@winsko.pl

Stanowisko: ds. ochrony środowiska i rekultywacji

Elżbieta Wawruszczak

pokój nr 3
(parter);

tel.(071) 3804 232

Stanowisko: ds. gospodarki mieszkaniowej i geodezji

Elżbieta Kapnik

pokój nr 3 (parter);

tel.(071) 3804 232

Stanowisko: ds. rolnictwa ochrony środowiska i melioracji

Ryszard Procyszyn

pokój nr 3 (parter);

tel.(071) 3804 232

Stanowisko: ds. gospodarki odpadami

Paulina Malinowska

pokój nr 4  (parter)

tel.(071) 3804 233

Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Mariola Kauf

pokój nr 3
(parter);

tel.(071) 3804 232

Urząd Stanu Cywilnego(USC)

kierownik USC, dowody osobiste: ;  pokój nr 2 (parter); tel.(071) 3804 226

e-mail:

Zastępca kierownika USC                                           stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Magdalena Pietruszka

pokój nr 2 (parter);

tel.(071) 3804 227

 Stanowisko ds. ewidencji ludności  Paulina Gęstwa  pokój nr 2 (parter);  tel.(071) 3804 227

 

Referat Organizacyjny (ORG)

kierownik ORG: Aneta Niewiarowska; pokój nr 14 ( I piętro ); tel. (071) 3804 202
e-mail: sekretarz@winsko.pl

e-mail: zamowienia@winsko.pl

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr


Barbara Sagan

pokój nr.16 (II piętro);

tel.(071) 3804 206

Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych

Miłuch Monika

pokój nr.9 (I piętro);

tel.(071) 3804 200

Stanowisko ds.administracyjno-gospodarczych Urszula Baryluk  
       

Referat Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (SN)

P.O. kierownik SN: Urszula Baryluk


 

P.O. Kierownika


Urszula Baryluk

 


Stanowisko: ds. animator działań i realizator usług

Marlena Szubert

 


Stanowisko: ds. animator działań i realizator usług Agata Szubert  
       

 

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej (KPPOŻ)

Jarosław Kozak

Prawnik (P)

Adw. Mateusz Chlebowski

pokój 12 (I piętro)

Informatyk(IT)

Marek Strzelecki
e-mail: informatyk@winsko.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych (PPA)

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pełnomocnik Wójta – Marta Ardeli

Pl.Wolności 13, 56-160 Wińsko; tel.795 175 495


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2016 16:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4015
24 września 2018 12:35 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2018 10:44 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
11 kwietnia 2018 08:36 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.