Drugi przetarg nieograniczony na budowę trzech oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko - etap I

Wójt Gminy Wińsko ogłasza

drugi przetarg nieograniczony na budowę trzech oczyszczalni ścieków w ramach zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko - etap I

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Protokół z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania z dn. 11.07.2018

Opis techniczny_oczyszczalnia szkoła Orzeszków_aktualny od dn. 11.07.2018

Opis techniczny_oczyszczalnia boisko Orzeszków_aktualny od dn. 11.07.2018

 

Przedłużenie terminu składania ofert do dn. 16.07.2018 r. do godz. 10:00 

Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ aktualny od dn. 10.07.2018 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 579203-N-2018

SIWZ

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 - nieaktualny 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2.

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 3

4. Oświadczenie Wykonawcy – grupa kapitałowa – zał. nr 4

5. Wykaz robót budowlanych – zał. nr 5

6. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – zał. nr 6

7. Zobowiązanie innego podmiotu – zał. nr 7

8. Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu zobowiązanego – zał. nr 8

projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Orzeszkowie – budynek szatni przy boisku,

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5

Dokument 6 nieaktualny od dn. 11.07.2018 

Dokument 7

Dokument 8

Dokument 9

Dokument 10

Dokument 11

4)      projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Orzeszkowie – budynek szkoły,

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5 nieaktualny od dn. 11.07.2018

Dokument 6

Dokument 7

Dokument 8

Dokument 9

 5)      projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Smogorzówku – budynek wielorodzinny.

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5

Dokument 6

Dokument 7

Dokument 8

Dokument 9

Dokument 10

Dokument 11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2018 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ania Jakubowska
Ilość wyświetleń: 461
03 sierpnia 2018 11:02 Ania Jakubowska - Zmiana treści zakładki.
16 lipca 2018 15:27 Ania Jakubowska - Zmiana treści zakładki.
12 lipca 2018 10:25 Ania Jakubowska - Zmiana treści zakładki.