Urząd Gminy Wińsko serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Informacje podstawowe
 • Struktura organizacyjna
 • Jednostki organizacyjne
 • Regulamin organizacyjny
 • Sołectwa
 • Statut gminy
 • Gmina Wińsko - strategie i opracowania
 • Aktualności
 • PODATKI I OPLATY LOKALNE
 • Stawki podatków 2016
 • Wzory formularzy podatkowych
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • Aktualności
 • Informacje prawne
 • Wzór deklaracji
 • Harmonogram odbioru odpadów
 • Rejestr działalności regulowanej
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Konsultacje społeczne
 • PROGRAMY I STRATEGIE
 • PPWOW
 • Pomoc publiczna
 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • Konkursy i oferty
 • Ogłoszenia
 • Dokumenty
 • (ARCHIWUM)
 • Gminna Rada Seniorów
 • RADA GMINY
 • Informacje podstawowe
 • Komisje rady gminy
 • NABÓR DO PRACY
 • Oferty
 • Wyniki
 • INFORMACJE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Wzory pism
 • REFERATY URZĘDU GMINY WIŃSKO - INFORMACJE
 • FNB - dofinansowanie młodocianych pracowników.
 • OGŁOSZENIA
 • Przetargi
 • Obwieszczenia
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenia Wojewody
 • WYBORY
 • Samorządowe
 • Uzupełniające do Rady Gminy
 • Prezydent RP
 • Sejm i Senat RP
 • Europarlament
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory ławników
 • Referendum ogólnokrajowe
 • KONTROLE
  E-URZĄD
  RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACYJNE
  ELEKTRONICZNY DZIENNIK URZĘDOWY (Województwa Dolnośląskiego)
  BIP
 • Redakcja Biuletynu
 • Dostęp do Informacji Publicznej
 • Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP
 • INDEX
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  INFORMACJE PODSTAWOWE

    www.winsko.pl

   

   

  NOWY BIP

   

   

   


  URZĄD GMINY WIŃSKO
  Plac Wolności nr2
  56-160 WIŃSKO  Telefony:
  (071)3898100
  (071)3898077
  (071)3898186

  Fax:
  071 /3898366  e-mail: sekretariat@winsko.pl
  gmina.winsko@winsko.pl


  NIP: 917-11-60-904


  REGON:931934963.

   

  UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY WIŃSKO!

  Czynny:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7:30 do 15:30
  w czwartki od 8:00- do 16:00  WÓJT GMINY WIŃSKO PRZYJMUJE INTERESANTÓW W: PONIEDZIAŁKI OD 16:00 DO 19:00

  ORAZ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ - RÓWNIEŻ W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

   

  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Wińsko:

  każdy czwartek od godz. 15:00 do 16:00


   

  Zmiana numeru konta bankowego Gminy Wińsko

  Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie obsługa bankowa gminy Wińsko, którÄ� prowadziÄ� bÄ�dzie PKO Bank Polski S.A. W zwiÄ�zku z powyższym podajemy nowe numery kont bankowych.

   

  Wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych, czynszów, wieczystego użytkowania od dnia 01 stycznia 2016 r. należy dokonywaÄ� na nowy rachunek bankowy:

  Gmina Wińsko

  pl. Wolności 2

  56-160 Wińsko

  PKO Bank Polski S.A.

  40 1020 5226 0000 6202 0527  6060

   

  Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 stycznia 2016 r. należy dokonywaÄ� na nowy rachunek bankowy:

  Gmina Wińsko

  pl. Wolności 2

  56-160 Wińsko

  PKO Bank Polski S.A.

  16 1020 5226 0000 6702 0527  6441

  Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem usług elektronicznych, uwzglÄ�dniajÄ�c nowy numer rachunku bankowego.

   

  OBOWI�ZUJ�CE OD 1 STYCZNIA 2016 R.

  NUMERY KONT BANKOWYCH

  UrzÄ�d Gminy WIŃSKO

   

  konto dochodów 40 1020 5226 0000 6202 0527  6060
  (podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłata za udostÄ�pnienie danych osobowych,
  opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, zakup działki, zakup lokalu)

  konto odpady komunalne 16 1020 5226 0000 6702 0527  6441

  (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

   

  konto wydatków 11 1020 5226 0000 6902 0527  6433

  konto depozytów 07 1020 5226 0000 6602 0527  6458
  (wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)

        DANE DO FAKTUR:
  GMINA WIŃSKO,
  siedziba PL. WOLNOŚCI 2, 56 – 160 WIŃSKO
  NIP 988 – 01 – 77 - 504


  UWAGA!


  Informujemy, że podane adresy e-mailowe nie pełniÄ� roli skrzynki podawczej.
  Do wnoszenia spraw i wniosków drogÄ� elektronicznÄ� służy specjalne konto zamieszczone na platformie ePuap zarzÄ�dzane przez MSWiA.  Strona E-PUAP (lista urzÄ�dów wg podziału terytorialnego)

  Adres skrzynki UrzÄ�du Gminy Wińsko na E-PUAP: /4190wkirp3/skrytka   

  UWAGA.
  Informacja o ułatwieniach w realizacji obowiÄ�zku meldunkowego.
  Szczegóły...

    udostępnił Urząd Gminy Wińsko dnia 2016-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra